U današnje doba ubrzanog i dinamičnog života rizici postaju sve veći. Kako životni i zdravstveni tako i materijalni.

Osiguranje znači prenošenje rizika sa osiguranika na osiguravajuće društvo.

Kod životnog osiguranja, osiguranje takodjer može biti jedan vid štednje i osiguranja penzije tj povratak uplaćivanih mjesečnih naknda uz dodatak odgovarajuće kamate.

Da biste zaštitili svoj život , pokretnu i nepokretnu imovinu potrebne informacije potražite u poslovnici Atlas Vela Luka.

Croatia osiguranje je najstarije osiguravajuće društvo u Hrvatskoj.
Putno osiguranje postaje sve traženiji oblik osiguranja jer pokriva inače skupe troškove lječenja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu a za relativno malu naknadu.

 

Više informacija o CROATIA OSIGURANJU u poslovnici Atlas Vela Luka.